Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
97 17 lượt 45 1 lượt
66 15 lượt 47 2 lượt
33 13 lượt 37 3 lượt
05 13 lượt 82 4 lượt
23 13 lượt 58 4 lượt