Cầu đặc biệt 94 - 14
Cầu lô 14 - 93 - 41
Cầu lô xiên 54 - 07 - 42
Cầu bạch thủ 62
Cầu lô kép 00 - 88