Bạch thủ lô 53
Song thủ lô 98 - 65
Lô xiên 3 14 - 37 - 00
Lô kép 44 - 33
Lô 3 càng 368 - 223 - 401