• Bạch thủ lô: 43

• Lô dàn: 34 - 32 - 22

• Lô Xiên: 83 - 53 - 24

• Lô Kép : 11 - 99

• Sát kép: 65 - 56