Đặc biệt ngày tiếp theo sau khi về 73

Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19/03/2019 39473 20/03/2019 20824
17/12/2013 07673 18/12/2013 53676